Elections

Aluevaali flyer 2022
Aluevaalit 2022

Aiemmat vaaliehdokkuudet

 • Aluevaalit 2022, Nro 18, Kristillisdemokraatit, Päijät-Häme – 28 ääntä
 • Kuntavaalit 2021, Nro 31, Kristillisdemokraatit, Hollola – 24 ääntä
 • Kuntavaalit 2017, Nro 2, Kristillisdemokraatit, Hollola – 65 ääntä

Poliittiset tavoitteet

Minulle tärkeää ovat kristilliset arvot ja vapaus elää niiden mukaan. Niihin kuuluu mielipiteen- ja sananvapaus, omantunnonvapaus, uskonvapaus, lähimmäisenrakkaus, vääryyteen puuttuminen, heikomman auttaminen, toivon säilyttäminen ja vastuun kantaminen ennen kaikkea itsestä ja omista valinnoista.

 • Kannatan lähipäätösperiaatetta eli asioista pitää päättää mahdollisimman lähellä ihmisiä, ketä ne koskettavat.
 • Yritysten käyttämät viranomaispalvelut pitää saada samalle luukulle.
 • Puolustan kyläkoulujen säilyttämistä osana elinvoimaista maaseutua ja lähiyhteisöä.
 • Arvo- ja tapakasvatus on entistä tärkeämpää kun yhteiskunta liberalisoituu vauhdilla.
 • Kannatan lapsiperheiden valinnanvapautta. Jokaisen perheen pitää itse saada päättää mikä on juuri heille parasta.
 • Mielenterveyspalveluiden kattavuus pitää taata. Pandemia on lisännyt avuntarvetta. Ensimmäinen vastaanottoaika pitää  saada viikon sisällä.
 • Liikuntaharrastusten mahdollistaminen nuorille on erityisen tärkeää. Terve keho auttaa myös mieltä kestämään paremmin elämän koulut ja muuttuvan maailman haasteet.
 • Terveydenhuolto pitäisi luovuttaa lähes kokonaan yksityiselle sektorille ja valtiovalta pitää huolta sen hinta-laatusuhteesta ja turvallisuudesta. Hinnat nousevat jonkun verran, mutta köyhimmät saisivat silti avustusta menoihin. Työntekijöiden palkkojen nosto on välttämätöntä ja verotusta ei voida lisätä, joten näen tämän ainoana vaihtoehtona. Näin julkisen sektorin menoja saataisiin pienemmiksi ja veroja alennettua. Se lisää ihmisten vapautta ja maksukykyä. Nyt julkinen ja yksityinen sektori kilpailevat samoista resursseista eikä kumpikaan toimi halutulla tavalla.
 • Terveysneuvonta ja ennaltaehkäisy on hyvä tuottaa verovaroin, että käytännöt säilyvät yhtenäisenä koko maassa ja hyödyt tavoittavat jokaisen iästä ja varallisuudesta riippumatta.
 • Pelastustoimen kattavuus pitää turvata eli välimatkat riittävän pieninä, että apu saapuu ajoissa perille.
 • Polttoaine-, käyttövoima- ja ajoneuvoveroja pitää alentaa eikä korottaa. Monien maaseudulla asuvien on pakko pitää autoa, koska julkiset yhteydet eivät riitä ja kuljetettavaa on usein paljon. Isoissa perheissä voi tarvita useampiakin autoja, jolloin polttoaineen hinta vaikuttaa paljon kykyyn investoida ja selviytyä yllättävistä menoista. Verot kohdistuvat suhteettomasti maaseudulla asuviin.
 • Kolmannen sektorin toimijoiden eli seurakuntien, järjestöjen, yhdistysten osallistaminen kunnan ratkaistavana oleviin haasteisiin on tärkeää ja arvostan kansalaisten aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa. Avun pyytäminen kannattaa kun on aihetta.
 • Kunnilla on Suomessa paljon vastuita. Kuntien pitää olla aktiivisia vastuiden vähentämiseksi olemalla yhteydessä kansanedustajiin ja vaatimalla byrokratian vähentämistä.
 • EU-liittovaltiokehitys on huono asia, koska se pahentaa vallan keskittymistä, lisää verotaakkaa, lisää köyhyyttä, vähentää Suomen itsenäisyyttä. Vastustan jatkuvaa velanottoa ja uusia veroja.

Olen oikeistolainen. Oikeisto kannattaa vapaata markkinataloutta, mahdollisimman pientä valtiovaltaa, vähäistä byrokratiaa, yksilön oikeuksia ja vastuun kantamista omasta elämästä. SDP hallitsi Suomea niin pitkään, että suomalaiset tottuivat sosialismiin ja siihen, että valtiovalta puuttuu kaikkeen. Uskon että iso valtiovalta on vaarallinen, koska niin selvästi voi historiasta nähdä kuinka se johtaa kansan tyytymättömyyteen, tyranniaan ja talouden taantumiseen. Byrokratiaa on paljon jos valtiovalta on iso. En pidä hyvänä kumpaakaan. Kokonaisveroaste on Suomessa aivan liian korkea ja se lannistaa ihmisiä. Monet jättävät yrityksen perustamatta byrokratian ja verojärjestelmän raskauden takia. On vain helpompaa monelle olla töissä toisella kun yrittämisestä on tehty niin vaikeaa Suomessa. Verojen ja byrokratian takia yrittäjillä ei ole varaa palkata uusia työntekijöitä elleivät tulot kasva samassa suhteessa työntekijämäärän kanssa. Monella alalla silti tarvittaisiin enemmän työntekijöitä. Kilpailukyky paranisi ja työpaikkoja syntyisi enemmän jos verotusta alennettaisiin.